U staat er niet altijd bij stil maar aan alles wat u drinkt en eet, gaat een productieproces vooraf. Om er voor te zorgen dat er geen stoffen in het voedsel worden aangetroffen die daarin niet thuishoren, moet iedere voedselproducent werken volgens een strikte methode: de HACCP methode.

HACCP [hessup] staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Kort gezegd is dit een analyse van gevaren en kritische beheerspunten in het productieproces. Het is een gestructureerde methode om alle gevaren in levensmiddelen uit te sluiten, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te verlagen.

Door het hanteren van dit voedselveiligheid-managementsysteem geven we binnen Mineraalwaterbron Anl’eau (Anl’eau BV) structuur aan alle randvoorwaarden en primaire processen die nodig zijn om te komen tot continue verbetering van de organisatie, medewerkers, processen en producten rondom voedselveiligheid. Onze medewerkers werken volgens de strengste eisen op het gebied van hygiĆ«ne en voedselveiligheid. U kunt ervan op aan dat Anl’eau mineraalwater voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

LRQA ISO 22000

 

ISO 22000

Door de groei en de toename van klanten die ook in het buitenland leveren, hebben wij in 2013 besloten over te stappen van HACCP-5 naar ISO 22000. Begin 2014 zijn onze inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbetering en -borging bekroond met het ISO 22000 certificaat.

Deze normering toont aan dat wij een internationaal dekkend voedselveiligheid-managementsysteem hebben en daar zijn we trots op.

Bekijk ons ISO 22000 certificaat.